Sākums
Par mums Izdevniecības Atbalstītaji Pasākumi Grāmatu datu bāze
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas biedru grāmatu datu bāzeMeklēšana
Pēc nosaukuma
Pēc autora
Pēc teksta aprakstā
(Tiks sameklēts teksts arī pēc daļējas līdzības)

Daiļliteratūra

Foto


PĒDĒJĀS DZEJAS VĒSTULES VERONIKAI STRĒLERTEI

Edvarts Virza

1940. gada 1. martā nomira dzejnieks Edvarts Virza. Trīs mēnešus pēc
viņa nāves sabruka Latvijas valsts. Notika kaut kas briesmīgs, kam
ļaudis nebija sagatavoti. Tas tik tiešām bija pasaules gals tām
paaudzēm, kas bija dzīvojošas, un bērniem, kuri bija dzimuši
neatkarīgās valsts laikā. Latvijā iebruka padomju okupācijas armija.
Sajuka visu lietu kārtība. Cilvēkus apcietināja, deportēja, šāva. Tad
ienāca vācieši, pret kuriem Pirmajā pasaules karā bija cīnījušies latviešu
strēlnieki, to starpā arī Virza.

Virzas iepriekšējais dzejoļu krājums «Dzejas un poēmas» bija iznākušas
1933. gadā. Viņa atstātos dzejoļus varēja izdot grāmatā 1941. gada
novembrī ar virsrakstu «Pēdējās dzejas». Sastādītāja Elza Stērste savās
atmiņās raksta, ka vācu cenzūra nebija ļāvusi publicēt 11 dzejoļus ar
skaidri patriotiskām tēmām. Taču «Pēdējās dzejās» iespiestie dzejoļi
saviļņoja gan mūsu kulturālo vidi, gan dzeju mīlošos lasītājus. Tā laika
pārdzīvojumi bija tuvi dzejoļu noskaņai. «Pēdējo dzeju» otrais
izdevums sekoja nākamā gadā.

Šodien mums var likties dīvaini, ka tie dzejoļi, kas vistiešāk ietekmēja
lasītāju un atbilda laikmeta pārdzīvojumiem, bija mīlestības dzejoļi. Tāds
ir šo dzejoļu paradokss.

Var teikt, ka Erots bija ierakstīts Virzas gēnos un ka iemīlējies viņš bijis
vienmēr. Taču šajos dzejoļos, un to apstiprina arī vēstules, ir pavisam
īpaša tonalitāte, īpaša, traģiska izteiksmes intensitāte. Tiesa, Virzas
pirmajā, 1906. gadā izdotajā dzejoļu krājumā «Biķeris»

ir temati, kas līdzīgi tiem, ko rodam pēdējās dzejās: kaislība, iznīcība,
vientulība, spokainība, nāve, – tomēr šie dzejoļi ir ļoti atšķirīgi pēc
būtības. «Biķerī» tie nerodas no paša dzejnieka pārdzīvojuma.
Divdesmitgadīgais autors tos meklējis lauku vientulībā lasītās grāmatās,
piemērodamies tajā laikā aktuālajai simbolistu tematikai. «Biķeris»
izraisīja kā kreiso, tā konservatīvo aprindu sašutumu, bet jaunā
rakstnieku paaudze un pat Rūdolfs Blaumanis atzinīgi novērtēja Virzas
dzejnieka dotības. Zīmīgi, ka 1938. gada Kopoto rakstu izdevumā
dzejnieks nav vēlējies ievietot «Biķeri» kā savu pirmo dzejoļu krājumu.

Detalizēta informācija

ISBN978-9984-33-377
IzdevniecībaPētergailis
Izdošanas gads2013
IesējumsCietie vāki
ValodaLatviešu valoda
Tulkotājs
Lappušu skaits128
Augstums11
Platums122

Izplatītāji >>

Atpakaļ >>