Latvijas Grāmatizdevēju asociācija

nozīmīgākā Latvijas grāmatniecības organizācija, kas reprezentē nozares sasniegumus, pārstāv uzņēmēju intereses un tiesības, iestājas par nozares attīstību.

Asociācijas kodolu veido valde – enerģiski savas jomas profesionāļi ar pieredzi, kas gūta attīstot savas izdevniecības daudzu gadu garumā.
Mūsu centieni ir atklāt sabiedrībai krāsām bagāto grāmatu pasauli ar valodas un zināšanu plašumu tajā.

Aicinām mums pievienoties!
Jauni spēki dod enerģiju turpināt.

mūsu vērtības

Pieredze

Mūs spēcina trīs gadu desmitos gūtā pieredze nozares pārstāvniecības jautājumu risināšanā.

Sadarbība

Augstu vērtējam asociācijas biedru un sadarbības partneru atbalstu asociācijas izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Izaugsme

Mēs esam par grāmatu lasīšanas iespēju pilnveidi, lai sekmētu izglītotas nācijas un latviešu valodas pastāvēšanu.

Mūsu misija

būt klātesošiem procesos, kas ir būtiski grāmatu lasīšanas kultūras un latviešu valodas saglabāšanā, sabiedrības izglītības un labklājības līmeņa uzlabošanā.

kompetences jomas

Bez grāmatu lasīšanas valodas bagātība un domu plašums sarūk.

Asociācijas darbības pamatā ir sadarbība ar kolēģiem Latvijā un ārpus tās, mijiedarbība ar valsts institūcijām un sabiedrību, Latvijas grāmatniecības un grāmatas kā multifunkcionālas kultūrpatēriņa preces popularizēšana, lai piesaistītu grāmatu lasīšanai gan lielus, gan mazus.

Uzzini vairāk
sadarbības partneri

Ieceres kļūst par realitāti, ja blakus ir uzticami sadarbības partneri.