Haapsalu / 2022

The regular Baltic Book Art Competition was held on 27 May 2022 in Haapsalu (Estonia).

The panel of judges, consisting of experts from Lithuania, Latvia and Estonia, assessed the most beautiful books of the Baltic States of 2021, which had won awards or had been nominated at the national book design competitions.

Read more about the results of the competition: here

1994Latviešu tautas tērpi. Vidzeme. Izdevējs – “Jāņa sēta” / 3. vieta
            Hēsiods. Teogonijas. Izdevējs – Balta” / Nominācija
            Imants Ziedonis. Raksti. Izdevējs – “Nordik” / Nominācija
            J. N. Ramanis. Krusta skolas grāmata. Izdevējs – Zvaigzne ABC / Nominācija
            J. Mencis. Alnis. Alnēns. Bebrs. Bebrēns. Izdevējs –Zvaigzne ABC / Nominācija


1997 – J. K. Broce. Raksti un zīmējumi. Izdevējs – “Zinātne” / Diploms
            M. Cielēna, A. Paegle. Pulksteņu naktsgaitas. Izdevējs – Preses nams / Diploms
            Latviešu valoda cittautu mācībvalodas skolās. Izdevējs –  Zvaigzne ABC / Diploms


1998 Latviešu burenieki. Izdevējs – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.   / Diploms
            U. Eko. Rozes vārds. Izdevējs – “Jāņa Rozes apgāds”  /  Diploms   


1999 – P. Apinis. Cilvēks. Izdevējs – Nacionālais medicīnas apgāds Diploms
            Latviešu tautas brīnumpasakas. Izdevējs – “Zvaigzne ABC / Diploms   


2000 – J. K. Broce. Raksti un zīmējumi. Izdevējs – “Zinātne” / Diploms 
2001The Wooden Heritage of Riga. Izdevējs – “Neputns” / 2. vieta
            Frīdriha Vilhelma Brederlo kolekcija.  Izdevējs – “Neputns” / Diploms
            Māra Cielēna, Anita Paegle. Kad karaliene bij Rīgā. Izdevējs – “Jāņa Rozes apgāds” / Diploms
            Rīgas pārvalde astoņos gadsimtos, Latvija. Izdevējs – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Rīgas nami / Diploms


2002 – Rietuma. Planēta neHolivuda. Izdevējs – “Neputns” / Diploms
            O.Vācietis. Dvēseles nospiedums. Izdevējs – “Pils” / Diploms
2003 – I. Zābere, I. Baranovska. Grāmata par Vilni Zāberu”. Izdevējs – Latvijas Mākslinieku savienība / 1. vieta


2005 Māra. Brašmane. Manas jaunības pilsēta. Izdevējs – “Neputns” / Diploms
2006 – 
Kristiāna Ābele. Pēteris Krastiņš. Izdevējs – “Neputns” / Diploms
            Sastādījusi Zane Gailīte. Emīls Dārziņš. Izdevējs – Pils / Diploms


2007Roalds Dobrovenskis. Dons Kihots, viņa zirgs Rosinante, Sančo Pansa un Tobosas Dulsineja
            400 gadu garumā, kā arī šeit un šodien. Izdevējs – “Jumava” / Diploms
            Mārtiņš Sirmais. Sirmā Latvija. Sajūtu pavāgrāmata. Izdevējs – “Valters un Rapa” / Diploms
            Indra Sproģe. Miljons. Izdevējs – Jāņa Zaržecka privātprakse / Diploms


2008 – Sastādītāji Aleksandrs Zapoļs, Artūrs Punte. Krievu mūsdienu dzeja Latvijā. Māksliniece – Ilva Kļaviņa, izdevējs – Orbīta / Diploms
            Džovanni Bokačo. Dekamerons. Mākslinieks – Valdis Villerušs, izdevējs – Jumava / Diploms

            Sastādītāja Kristīne Briede. Karostas stāsti. Māksliniece Agnese Bule-Kauliņa, izdevējs – Kultūras un informācijas centrs K@2 / Diploms


2010 Guntis Bojārs. Zīda čūska. Māksliniece – Katrīna Vasiļevska, ilustrācijas – Aivars Vīlipsons, izdevējs – „Apgāds Zvaigzne ABC” / 1. vieta
            Aivars Neibarts. Ola uz sola. Mākslinieks – Jānis Blanks, tipogrāfija, izdevējs – „Liels un mazs” / Diploms
            Jānis Lejnieks.  Krampis. Arhitekts Andris Kronbergs. Māksliniece – Zane Ernštreite,  izdevējs – „Neputns” / Diploms


2011 – Anita Vanaga. Blīvā telpa. Dr. Gunta Belēviča kolekcija. Māklinieks – Guntars Sietiņš, izdevējs – „Blankenfelde” /  Diploms
            Latvijas arhitektūra kopš 1991.g. V*X . Mākslinieki –  Miķelis Baštiks, Reinis Pētersons,  izdevējs – „NUCLEUS” /  Diploms
            Kā iznirst lībieši. Māksliniece – Zane Ernštreite, izdevējs – Lībiešu kultūras biedrība /  Diploms 


2012 – Autoru kolektīvs. Bākas. Mākslinieks – Aleksejs Muraško, izdevējs – biedrība  „Noosfera” / Diploms 

2013 – Artūrs Punte. Poētiskie veltījumi / Стихотвopные посвещения. Mākslinieks – Mārtiņš Ratniks,  izdevējs – „Orbīta” / Diploms
           1918. – 1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās. Māksliniece – Dita Pence , izdevējs – „Neputns” / Diploms
            Sence of Place.  Mākslinieks – Reinis Hofmanis,  izdevējs – Laikmetīgās Kultūras centrs „KultKom” / Diploms


2014 – Autoru kolektīvs. Gotharda Frīdriha Stendera Ābeces. Faksimili. Transkripcijas. Apceres. Māksliniece – Inese Hofmane; iizdevējs – „Neputns” / Diploms
            Inga Gaile. Vai otrā grupa mani dzird? / Diploms
2015 – Margarita Zieda. Andris Freibergs. Mākslinieki – Rūta Briede, Artis Briedis; izdevējs – „Neputns” / Diploms
2016 – Sastādītājas Ieva Astahovska, Māra Žeikare. NSRD. Juris Boiko un Hardijs Lediņš. Izdevējs – Latvijas laikmetīgās mākslas centrs / Diploms 


2018 – Guntars Godiņš. Kalevipoeg. Mākslinieks – Armands Zelčs; izdevējs – „Neputns” / Diploms
2022 – Sastādītājs Artis Ostups. Manifests. Izdevējs – “Neputns” / 1. vieta