Poetry

Ceļš pie patērētāja

Autors: Žebers
Mākslinieks: Andris Breže
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: izdevniecība “Neputns”
Izdošanas gads: 2021

Prose

Tas nav domāts tev. Tas domāts ēkai.It's not for you. It's for the building.

Autoru kolektīvs
Dizains: Aleksejs Muraško
Ilustrācijas: Ivars Veinbergs
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: NRJA
Izdošanas gads: 2021


Documentary editions

Nemiers

Autors: Finns Skorderuds
Dizains: Ilze Kalnbērziņa-Prā, “Kolektīvs”
Ilustrācijas: Ernests Kļaviņš.
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Valodu māja
Izdošanas gads: 2021

Scientific literature

Rihards Zariņš. 1869 – 1939. Ko Latvijas meži šalc.What Latvia's Forests are Whispering.

Sastādītājas Ieva Kalnača, Māra Lāce
Mākslinieks: Mārtiņš Ratniks
Fotogrāfijas: Normunds Brasliņš, Roberts Kaniņš, Valters Lācis
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Izdošanas gads: 2021


Reference literature

Manifests

Autors: sastādījis Artis Ostups
Mākslinieks: Armands Zelčs
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Neputns
Izdošanas gads: 2021

Art editions

Madernieka stils

Sastādītājas Inese Baranovska un Rūta Rinka
Mākslinieks: Mārtiņš Ratniks
Fotogrāfijas: Normunds Brasliņš, Ansis Starks
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Izdošanas gads: 2021


books for children

Uzzīmē baltu lietu

Autors: Andra Manfelde
Dizains: Anna Aizsilniece
Ilustrācijas: Neonilla Medvedeva
Datorgrafika: Raivis Salmiņš
Fotogrāfijas: Raimo Lielbriedis
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Aminori
Izdošanas gads: 2021

books for adolescents

Netikumīgie

Autors: autoru kolektīvs
Dizains: Aleksejs Muraško
Ilustrācijas: Pauls Rietums, Agate Lielpētere, Liāna Mihailova, Sanita Adoviča
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Liels un mazs
Izdošanas gads: 2021