Latvijas publiskās bibliotēkas sevi apliecinājušas kā svarīgas komponentes kultūras un izglītības struktūrā, ar daudzveidīgiem pakalpojumiem atbalstot iedzīvotāju lasīšanas paradumu stiprināšanu. Lai turpinātu nostiprināt vietējo kopienu lasīšanas paradumus un nodrošinātu latviešu valodas ilgtspēju, tās pilnvērtīgu lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, Latvijas Nacionālā bibliotēka ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu uzsāk īstenot projektu “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra Latvijas bibliotēkās”, kura ietvaros Latvijas publisko bibliotēku krājumu papildināšanai no izdevējiem tiks iepirkti oriģinālliteratūras darbi, kultūras izdevumi, vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūra, kā arī augstvērtīgi tulkojumi.

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina izdevējus līdz 2023. gada 11. augustam iesniegt grāmatas, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:

  1. no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 11. augustam izdotus izdevumus, kuriem izdevējs var piedāvāt vismaz 44 eksemplārus;
  2. starptautiska un nacionāla līmeņa literatūras un grāmatu mākslas konkursos nominētas un apbalvotas grāmatas (ES Literatūras balva, Baltijas Asamblejas balva, Latvijas literatūras gada balva, Jāņa Baltvilka balva, “Zelta ābele” u. c.);
  3. latviešu oriģinālliteratūru, tostarp arī nozīmīgu nozaru literatūru;
  4. augstvērtīgus, kultūrvēsturiski nozīmīgus daiļliteratūras un nozaru literatūras tulkojumus, tostarp starptautiska līmeņa literatūras balvas ieguvušus vai nominētus izdevumus (Nobela prēmija literatūrā, Bukera balva, Pulicera balva, Gonkūru balva u. c.).
    Izdevēju pieteikumus grāmatu iepirkumam lūdzam iesniegt, aizpildot pieteikuma veidlapu, kurā ietverta detalizēta informācija par izdevumu (autora vārds un uzvārds, izdevuma nosaukums, izdevniecība, izdošanas gads, pieejamais eksemplāru skaits, viena eksemplāra cena, ieskaitot PVN, ISBN, cita būtiska informācija).

Pieteikuma veidlapa iesniedzama elektroniski, nosūtot uz e-pastu: gramatu.iepirkums@lnb.lv līdz 2023. gada 11. augustam.

Pirms izdevumu iesniegšanas lūgums rūpīgi iepazīties ar projekta “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra Latvijas bibliotēkās” nolikumu. Saskaņā ar nolikumu, lūdzam neiesniegt grāmatas, kuras jau iegādātas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kā arī saturiski specifiskus nozares vai zinātniskās literatūras izdevumus.