2021

Lai stiprinātu grāmatu izdevēju digitālo kapacitāti un veicinātu e-grāmatu un audio grāmatu izdošanu, LGA organizēja tiešsaistes vebināru ciklu
“Latvijas grāmatizdevēju digitālās kapacitātes stiprināšana”.

Projekta ietvaros notika 14 vebināri, piedaloties lektoriem no Latvijas, Itālijas un Zviedrijas.

 

VEBINĀRU TĒMAS

 

Projekta realizācija: 07/10/2021 – 08/12/2021
Finansētājs:

 

Kultūras ministrija