DZEJA

Biezoknis

Autors: Toms Treibergs
Māksliniece: Evija Pintāne
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: izdevniecība “Neputns”
Izdošanas gads: 2019

PROZA

Suņa dzīve

Autori: Nora Ikstena, Aivars Vilipsōns
Māksliniece: Katrīna Vasiļevska
Ilustrācijas: Aivars Vilipsōns
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: “Zvaigzne ABC”
Izdošanas gads: 2019


DOKUMENTĀLIE IZDEVUMI

Valdis Āboliņš. Avangards, meilārts, jaunaiskreisums un kultūras sakari aukstā kara laikā

Sastādītāja Ieva Astahovska
Dizains: Aleksejs Muraško
Ilustrācijas: Ernests Kļaviņš
Tipogrāfija: PNB Print
Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Izdošanas gads: 2019

ZINĀTNISKĀ LITERATŪRA

Neredzamā bibliotēka. Latvijas Nacionālāsbibliotēkas 14 vēsturiskās kolekcijas

Autore: Kristīne Zaļuma
Mākslinieks: Tatjana Raičiņeca
Fotogrāfijas: Madara Gritāne
Tipogrāfija: IBC Print Baltic
Izdevējs: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Izdošanas gads: 2019


UZZIŅU LITERATŪRA

Baltijas grāmata / 1918-1940

Autori: Aile Moldre, Andris Vilks, Viesturs Zanders,
Tomas Petreikis
Mākslinieks: Tatjana Raičiņeca
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Izdošanas gads: 2019

MĀKSLAS IZDEVUMI

Stikla Strenči

Autors: Anna Volkova
Mākslinieks: Aleksejs Muraško
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: “Orbīta”
Izdošanas gads: 2019


DZEJA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Dzejnieks un smarža

Autore: Lote Vilma Vītiņa
Māksliniece: Lote Vilma Vītiņa
Izdevniecība: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: “Aminori”
Izdošanas gads: 2019

PROZA BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

Runājošie suņi

Pēc Edmunda Jansona animācijas filmas “Jēkabs, Mimmi
un runājošie suņi” motīviem
Dizains: Elīna Brasliņa, Artis Briedis
Ilustrācijas: Ēlīna Brasliņa
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: “Liels un mazs”
Izdošanas gads: 2019