Inta Kalniņa – redaktore ar vairāk nekā 45 gadu darba pieredzi

Inta Kalniņa sāka iepazīt darbu izdevniecībā “Liesma” jau vidusskolas laikā vasarās strādājot par korektori un jaunāko redaktori. 1974. gadā viņa sāka strādāt izdevniecībā “Liesma” par redaktori Lauksaimniecības literatūras redakcijā. 1980. gada 1. janvārī izdevniecība “Liesma’’ tika reorganizēta, no tās atdalījās izdevniecība “Avots’’, kur Inta turpināja redaktores, tad redakcijas vadītājas darbu, paralēli rediģējot manuskriptus.

Kopš izdevniecības “Avots” privatizācijas līdz pat šim laikam viņa turpina rediģēt, sastāda, tulko, piesaista autorus, māksliniekus un rūpējas par izdevniecības tematikas un kodola nepazaudēšanu. Ar lielu atbildības sajūtu, Inta piesaista un apmāca jaunos redaktorus. Garajos darba gados viņa rediģējusi dažādu literatūru – specifisku lauksaimniecības, ekonomikas, kultūrvēsturisku, praktisko literatūru, grāmatas bērniem, un vārdnīcas.

Inta uzskata, ka redaktores darbā ir jāievēro divi galvenie noteikumi:
Pirmkārt, redaktors nav līdzautors, lai cik liels darba tiktu ieguldīts. Labu grāmatu var izveidot vienīgi cienot autoru, novērtējot viņa zināšanas un saglabājot viņa stilu. Otrkārt, redaktors ir grāmatas saimnieks, taču viņam nepieder visi nopelni. Saimniekam vajadzīgi palīgi – padomdevēji, datorspeciālisti, mākslinieki, kas palīdz grāmatu izveidot līdz galam un tikai tad grāmata kļūst par notikumu!