DZEJA

Kopotie raksti trīs sējumosDIGI-DĪGI. Janka. Gramota

Autors: Eirnārs Pelšs
Mākslinieks: Einārs Pelšs
Dizains: Anete Utināne
Tipogrāfija: Adverts
Izdevējs: Izdevniecība “Valters Dakša”
Izdošanas gads: 2021

GRĀMATAS JAUNIEŠIEM

Ir mēness zelta kuģis

Autors: Juhani Pitseps
Māksliniece: Gundega Muzikante
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Jāņa Rozes apgāds
Izdošanas gads: 2021


LSM.LV LASĪTĀJU BALSOJUMA UZVARĒTĀJA

Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas

Autors: Valdis Segliņš
Māksliniece: Baiba Lazdiņa
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads: 2021

AS "ANTALIS" SPECIĀLBALVA

Barikādēm – 30. Konference X stunda

Autoru kolektīvs
Mākslinieki: Verners Timoško, Tatjana Raičiņeca
Tipogrāfija: Jelgavas tipogrāfija
Izdevējs: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Izdošanas gads: 2021