2021. gadā grāmatu izdevējdarbību raksturojošie rādītāji, salīdzinājumā ar 2020. gadu, ir auguši.

Kopējais jaunu nosaukumu (grāmatu) skaits 2021. gadā bija 2108 vienības.
Kopējā grāmatu tirāža sastādīja  2.413911 miljonus vienības.
2021. gadā izdotas 404 e-grāmatas, kas ir par 18 vairāk kā pērn.

Avots: Latvijas Nacionālā bibliotēka

grāmatu skaita pieaugums

kopējās tirāžas pieaugums

e-grāmatu skaita pieaugumsProjektu cikla “Latvijas grāmatizdevēju digitālās kapacitātes stiprināšana” ( 07/10/2021- 15/12/2021) ietvaros tika organizēta publicitātes kampaņa medijos>
Mērķis: izglītot sabiedrību par legāla satura lietošanas noteikumiem e-vidē un iespējām legāli lasīt e-grāmatas latviešu valodā.

Projekta ietvaros veidotie publicitātes materiāli:

LATVIJAS RADIO 3: "GRĀMATU STĀSTI"
LATVIJAS RADIO 1: "KĀ LABĀK DZĪVOT"