Biedrība “Latvijas Grāmatizdevēju asociācija” (LGA) ir 1993. gada 2. aprīlī dibināta sabiedriska organizācija, kurā brīvprātīgi apvienojušies 30 profesionāli Latvijas grāmatizdevēji, lai veicinātu prognozējamu izdevējdarbības nozares attīstību. 

Kopš darbības pirmsākumiem LGA iesaistījusies grāmatniecībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, tās pārstāvji aktīvi darbojas Latvijas Republika Kultūras ministrijas Grāmatniecības padomā, Memoranda padomē un Nacionālajā kultūras padomē.
Kopš 2008. gada LGA ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs.
Kopš 2014. gada – Eiropas Grāmatizdevēju federācijas (Federation of European Publishers) biedrs.
Kopš 2021. gada – biedrības “Par legālu saturu” biedrs.

Asociācijas biedri ik gadu izdod apmēram trešdaļu no Latvijā klajā nākušo jauno nosaukumu (grāmatu) skaita un divas trešdaļas no kopējās tirāžas.

Darbības jomas

 • grāmatizdevēju interešu pārstāvniecība valsts institūcijās;
 • iesaiste nozares politikas veidošanas jautājumos, regulējošo tiesību aktu un likumprojektu izstrādē;
 • profesionālo nozares pasākumu, semināru un konferenču organizēšana;
 • atbalsts grāmatizdevēju dalībai profesionālajās nozares izstādēs Latvijā un starptautiskajos grāmatu gadatirgos;
 • sabiedrības informēšana par izdevējdarbības attīstības tendencēm, aktualitātēm un ietekmi uz sabiedrības izglītību.

Izpilddirektore
+ 371 23 5580 85
lga@gramatizdeveji.lv

Ilona Ģīle

paveiktais

PVN likmes “amerikāņu kalniņi”

Viens no svarīgākajiem asociācijas uzdevumiem saistās ar nodokļu politikas sakārtošanu grāmatniecībā.

 • Uzreiz pēc asociācijas dibināšanas, tā vērsās pie valdības ar aicinājumu pārskatīt nodokļu politiku Latvijā izdotām grāmatām.
 • 1994. gada maijā no aplikšanas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) tika atbrīvoti oriģinālliteratūras pirmizdevumi, zinātniskās, mācību grāmatas un grāmatas bērniem un jauniešiem.
 • 1995. gadā tika panākts, ka PVN nav jāmaksā arī par šo grāmatu poligrāfisko ražošanu.
 • 2001. gads atnesa jaunumus: turpmāk PVN būs jāmaksā tikai pēc grāmatas pārdošanas, nevis pēc iespiešanas, kā bija iepriekš. Asociācija turpināja iestāties par grāmatu atbrīvojumu no nodokļa, pieprasot 0% PVN likmi visām grāmatām.

 • Pateicoties asociācijai aktīvai darbībai un ievērojot ES direktīvas, ar 2004. gada 1. maiju visām grāmatu piegādēm tika ieviesta 5% PVN likme.
 • Sākoties pasaules finanšu krīzei, 2009. gada 1. janvārī, neraugoties uz aktīviem izdevēju protestiem, samazinātā PVN likme tika atcelta un ieviesta 21% PVN likme, kas īsā laikā būtiski iedragāja nozari. Šī valdības lēmuma sekas bija jūtamas vēl gadiem.
 • Pēc astoņus mēnešus ilgām diskusijām un asociācijas aktivitātēm, ar 2009. gada 1. augustu grāmatām tika atjaunota 10% PVN likme.
 • Kopš 2011. gada līdz pat 2021. gada beigām drukātām grāmatām tika piemērota 12% PVN likme, bet e-grāmatām 21% PVN.
 • 2019. gadā LGA atsāka diskusijas ar politiķiem par nepieciešamību samazināt PVN likmi visa formāta grāmatām. Pēdējā brīdī jautājums par PVN pazemināšanu tika izņemts no prioritāšu saraksta.

 • 2020. gadā Covid-19 pandēmijas skartā nozare un asociācija organizēja akciju “Atdodiet grāmatām 5% PVN likmi”. Tā nenesa gaidītos rezultātus.
 • 2021. gada maijā akcija “Atdodiet grāmatām 5% PVN likmi” tika atsākta ar jaunu sparu. Izdevēji apmeklēja 11 ministrijas, dāvināja ministriem grāmatas – zināšanu avotu. Veidoja nozari raksturojošus datu apkopojumus, lai vairotu valdības izpratni par procesiem nozarē, panāktu PVN likmes samazināšanu visām Latvijā izdotām grāmatām un veicinātu e-grāmatu un audio grāmatu tirgus segmenta attīstību. Izdevēju centienus atbalstīja valsts prezidents, mediji un atsevišķi politiskie spēki.
 • 2021. gada 15. novembrī, pieņemot 2022. gada budžetu, Saeima lēma, ka visām grāmatām (drukātām, e-grāmatām un audiogrāmatām) no 2022. gada tiks piemērota 5% PVN likme.

Ieskats dažās no akcijas “Atdodiet grāmatām 5% PVN likmi” aktivtātēm:


Iesaiste citu, nozarei būtisku jautājumu risināšanā

 • 2019. gadā tika uzsākta diskusija par obligātā iepirkuma eksemplāru.
 • 2020. gadā tika uzsākta diskusija par nepieciešamība izglītot sabiedrību par autortiesību jautājumiem un taisnīgu atlīdzību autoriem un izdevējiem.
 • 2021. gadā LGA pārstāvji piedalās Kultūras ministrijas rīkotajā Autortiesību darba grupā, kas gatavo jauno Autortiesību likuma redakciju.

Kopš 1997. gada LGA sadarbībā ar partneriem – Rīgas Domi, izstāžu organizatoriem, VKKF,  u. c., organizē lasīšanas veicināšanas, grāmatu popularizācijas un tirdzniecības veicināšanas pasākumus: “Grāmatu iela'”, “Rīgas Grāmatu svētki”, “Ziemassvētku grāmatu tirgus”, kā arī ikgadējās “Latvijas Grāmatu izstādes” kultūras un profesionālo programmu.

Gadu gaitā par nozarei nozīmīgu pasākumu ir izveidojies LGA organizētais grāmatu mākslas konkurss “Zelta ābele”, kas allaž noritējis ar sadarbības partneru atbalstu, un kopš 2016. gada iekļauts Nacionālas nozīmes kultūras balvu sarakstā, kura rīkošanai tiek piešķirts LR Kultūras ministrijas finansējums.

LGA organizē arī izglītojošus seminārus un konferences izdevējiem, veido publicitātes kampaņas, lai informētu sabiedrību par aktualitātēm grāmatniecībā un veicinātu grāmatas kā kultūras patēriņa preces prestiža saglabāšanu.

Lasi tālāk

Lai realizētu asociācijas mērķus un veicinātu asociācijas biedru iekļaušanos vienotā tirgus apritē, starptautiskā sadarbība ir neatņemama LGA darbības sastāvdaļa. 

Darbības jomas
 • dalība Latvijas nacionālo stendu nodrošināšanā starptautiskajos grāmatu gadatirgos;
 • darbība Eiropas Grāmatizdevēju federācijā;
 • Latvijas grāmatizdevēju labāko grāmatu dalības nodrošināšana starptautiskajos grāmatu mākslas konkursos;
 • starptautiskās sadarbības projektu “Aldus” un “Aldus UP” realizēšana;
 • profesionālo konferenču organizēšana.

Lasi tālāk

Asociācijas vēsture

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija 2023. gadā svinēs savu 30 gadu jubileju.
Ieskatu par 25 gados paveikto gūsiet jubilejas katalogā