Diskusijas par grāmatas lomu mūsdienu sabiedrībā un lasītprasmes veicināšanu it visos sabiedrības  līmeņos norisinās visur Eiropā – par to nule pārliecinājās Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas (LGA) izdevēju grupa, viesojoties Lisabonā, Portugālē.

Pateicoties dalībai starptautiskajā sadarbības projektā “Aldus Up”, ko līdzfinansē Eiropas Komisijas programma “Radošā Eiropa”, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas delegācija piedalījās vērienīgā grāmatniecībai un lasītprasmei veltītā konferencē “Book 2.0”, kas 31.  augustā un 1. septembrī notika tieši līdzās Portugāles prezidenta rezidencei – Lisabonas Nacionālajā kariešu muzejā. Nepilnās divās dienās ļoti piesātinātā programmā ap 60 runātāju no Portugāles, Nīderlandes, Vācijas, ASV informēja vairākus simtus konferences dalībnieku gan par pašreizējo situāciju un prognozējamām attīstības tendencēm grāmatniecībā dažādās valstis, gan apsprieda efektīvākos veidus, kā stiprināt grāmatas un lasīšanas lomu izglītības sistēmā un izpratni par to, ka lasīšanas paradumi ir cieši saistīti ar sabiedrības noskaņojumu un labklājību. Portugāles sabiedrībai šie jautājumi tiešām ir būtiski – konferences programmu pilnībā noklausījās abu ar grāmatniecību visciešāk saistīto nozaru – kultūras un izglītības – ministri, pirmās dienas noslēgumā ar runu uzstājās arī Portugāles Republikas prezidents Marsels Ribelu de Souza (Marcelo Rebelo de Sousa), viedokļu apmaiņā līdz ar radošo industriju un izglītības jomas pārstāvjiem piedalījās arī dažādu plašsaziņas līdzekļu personības un sociālo tīklu aktīvisti.

Plašākus iespaidus par konferencē pieredzēto drīzumā publicēsim arī LGA mājaslapā.  Lisabonā projekta “Aldus Up” ietvaros pabija pārstāvji no izdevniecībām “Aminori”, Ģimenes psiholoģijas centrs “Līna”, “Jānis Roze”, “Latvijas Mediji” un “Madris”.