CENTRĀLĀ  SKATUVE

3. novembris

11.30  Rīgas Grāmatu svētku svinīgā atklāšana

12.00 Viņpus cilvēka

Dr. phil. Raivja Bičevska monogrāfijaViņpus cilvēkaapraksta cilvēka un pasaulesattiecības modernitātē, kur sabiedrība rada pasauli pēc sava tēla un līdzības jeb ir kļuvusipar pasauli. Šī grāmata ir mēģinājums palūkoties uz laikmetu un vēsturiskajiemlikteņiem, vēl plašāk izvēršotsabiedrības bez pasaulesperspektīvu; monogrāfijasgalvenais uzdevums ir uzdot jautājumu: kas un kādas ir cilvēka attiecības ar pasauli, kurmeklējamapasaule viņpus cilvēka” un “pasaule bez sabiedrības mūsdienusabiedrības paškritikas atskaites punkti?

Ielūdz: LU Akadēmiskais apgāds

13.00 Vai mūsdienās iespējams uzrakstīt eposu?

Tikšanās ar Haso Krulla eposaMetrs un Dēmetraatdzejotāju Guntaru Godiņu.

Sarunu vada Arno Jundze.

Ielūdz: Latvijas Rakstnieku Savienība

14.00 Pēdējā teikuma lāsts

Netradicionālu sarunu ar rakstnieci Māru Svīri par viņas jaunāko romānu vadaliteratūrzinātniece Bārbala Simsone.

Ielūdz: Apgāds “Zvaigzne ABC”

15.00 No saknēm uz galotnēm

Grāmatas autori Māra Mellēna un Andrejs Svilāns  risinās sarunu par mūsu attieksmipret kokiem, par koku nozīmi katra cilvēka dzīvē, par to, ko par koku stāsta ikdiena un folklora.

Ielūdz: Apgāds “Madris

16.00 Ārvalstu prozas tulkojumi latviešu valodā

Diskusija par itāļu rakstnieka Džākomo Macariolas grāmatu “Mans brālis ķer dinozaurus.

Ielūdz:  Izdevniecība  “Latvijas Mediji

17.00 Cik daudz patiesības rakstnieks iekļauj grāmatā?
Detektīvi, spriedzes romāni un mentālās veselības lielie jautājumi. Rakstnieces Sandras Švarcas jauno romānu “Sāļais sniegs” atverot, grāmatas redaktore Daina Grūbe un literāte Kristīne Ilziņa iztaujās rakstnieci par darba procesu

Ielūdz: Apgāds “Zvaigzne ABC”

18:00 FokusāUkraina

Saruna ar tulkotāju Māru Poļakovu par ukraiņu autoru eseju krājumuKarastāvoklis”.

Ielūdz: Izdevniecība  “Dienas Grāmata

BĒRNU LITERATŪRAS CENTRĀ

4. novembris

12:00 Izglītojamies aizraujoši

Kā izzināt pasauli saistošos, krāšņi un ar humoru.Diskusija par jaunākajām uzziņu grāmatām bērniem un to lomu jaunā lasītāja izaugsmes procesā

Rīko: “Jānis Roze”

13:00 Delverējamies Ķiparzemē

Spoku, Ķirparzemes zinātņu vīru un Vidkautkurnekurienes muižas iemītnieku vārdā rakstnieks Arno Jundze un māksliniece Kristīne Martinova tiek pilnvaroti atklāt Rīgas grāmatu svētku apmeklētājiemdižciltīgā radījuma fon Šušnirka neticamās dēkas, glābjot lordu Pērkinsu, un Mazuļa jaunajās dauzonības,par kurām skolas direktors spēja tik vien kā sēdēt uz soliņa un purpināt – pu… pu… pu.

Rīko: Apgāds “Zvaigzne ABC”

14:00-16:00 Baltijas valstu autori, ilustratori, tulkotāji.

Iepazīsim Ingunas Ulas Cepītes grāmatu “Vēders un Galva” ar lietuviešu mākslinieces Agnes Nananaiilustrācijām un Dailas Ozolas tulkoto igauņu rakstnieka Ilmara Tomuska grāmatu “Izmeklētāji no 3A”.

Rīko: “Pētergailis”

16:00 Radošās darbnīcas kopā ar bērnu grāmatu izdenviecību “Sapņu spalva”

Māksliniece un bērnu grāmatu autore Lelde Braķe-Klaverī aicina bērnus piedalīties komiksu zīmēšanasdarbnīcā par jaunās grāmatas “Ceļojums Ukrainas vēsturē” tēmām.Šis krāsainais komikss tapis, sadarbojoties latviešu un ukraiņu autoriem. Stāstu tēlos iedzīvinājis ukraiņumākslinieks Mihailo Dunakovskis, kura ilustrētās grāmatas izdotas Ukrainā, Norvēģijā un Polijā. Grāmatasieceres un pielikumu autore ir latviešu māksliniece un tulkotāja Lelde Braķe-Klaverī, bet Ukrainas vēstureslīkločus palīdzējis izprast vēsturnieks Valdis Klišāns. Ievadvārdus jaunajiem lasītājiem veltījis Latvijas Valstsprezidents Edgars Rinkēvičs.

Rīko: “Sapņu spalva”

CENTRĀLĀ SKATUVE

4. novembris

11.00 Sestdienas kungs

Rakstnieks Guntis Tālers  ar literatūrzinātnieci Bārbalu Simsoni un literāti KristīniIlziņu runās par savu jauno romānuSestdienas kungs”, kriminālistiku, vudū, mākslīgointelektu un neredzamiem ieročiem.

Ielūdz: Apgāds “Zvaigzne ABC”

12.00 Sagaidīts! Beidzot atkal lieliskais un trakais Kivirehks!

RomānsLidojums uz Mēnesivēsta par Kosmonauta lidojumiem uz Mēnesi un ceļu pie lidojumos iegūtajiem draugiem.  Sarunā par to piedalās autors Andruss Kivirehks, romāna tulkotājs Guntars Godiņš, arī Contra un Guntis Berelis.

Ielūdz: IzdevniecībaPētergailis”  

13.00 Rīgas nākotnes vēsture

Grāmatas  “Rīgas  nākotnes  vēstureautors  arhitektūras vēsturnieks   nis  Lejnieks sarunā  ar Rīgas pilsētas arhitektu Pēteri Ratas, pilsētplānošanas ekspertu  Neilu Balgali un arhitektu Andi Sīli meklēs  atbildes uz jautājumiem,  kāpēc arhitektu un pilsētbūvnieku  ieceres  un plāni kļuva  par vēsturi? Kas notiek Rīgas būvniecībā  šodienun kas to gaida nākotnē?

Ielūdz: Apgāds Zinātne”

14.00 Jandāliņš

Dzejnieka Kārļa Vērdiņa jaunākā dzejas krājuma atvēršanas lasījums.

Ielūdz: IzdevniecībaLiels un mazs

15.00 Cik tālu Latvija ir no Indijas un cik tālu Indija ir no Latvijas

Grāmatas Piestājot Indijā autore Maija Bērziņa un filosofijas un reliģijas vēsturespasniedzējs Valdis Svirskis risinās sarunu par  Latvijas un  Indijas dzīves paralēlēm un grāmatu, par autores ceļu, nokļūstot Indijā, par sastapto cilvēku vienotības izjūtu vienampret otru un apkārtējo pasauli, kādas  pārmaiņas un izaicinājumus globalizācijas laikmets  sagādā  tradīcijas cienošajai sabiedrībai.  Paceļot neizzinātā noslēpuma plīvuru, grāmataieved lasītāju aiz ielu kņadas slēptajā pasaulē, kur atklājas iepazīto cilvēku smalkā  garīgās un materiālās dzīves kvalitātes izjūta. Iespaidi savijušies krāšņā pavedienā, autorei vērojot mūsdienīgās Indijas vaibstus un iesaistoties sabiedriskajā dzīvē. Autoreatklāti runā par šo personīgo pieredzi pateicībā par Indijā pavadīto laiku.
Ielūdz: Apgāds “Madris

16.00 Marginālijas

Atzīmējot Igora Šuvajeva oriģināleseju krājumaMarginālijasiznākšanu, aicināsimautoru uz sarunu par centrālajiem jautājumiemKrājums vedina pārdomāt dažādoskultūras fenomenus un mūsdienīgās eksistences, un politiskās tehnoloģijas. Vienlaikusgrāmata ļauj apzināties līdz šim neapjaustās mūsdienu norises un pievērš uzmanībuLatvijas kultūras vēsturē novārtā atstātām personām un norisēm. Grāmata ir ne tikaifilosofiski vēsturiska rekonstrukcija, varētu rosināt diskusijas par Latvijā pastāvošoatbilstīgo fenomenu apjēgsmi, izpēti un turpmāko rīcību.

Ielūdz: Izdevniecība Neputns

17.00 Spirgtas un modernas vēsmas vai draudi grāmatu nākotnei?

Uz sarunu par mākslīgā intelekta lomu grāmatu tapšanas procesā aicina Grāmatu klubavadītāja Kristīne Pīkenena.