04/11/2022

4. novembrī Rīgā notiks konference par tulkojumu aprites veicināšanu Eiropā

2022. gada 4. novembrī, Rīgas grāmatu svētku ietvaros notiks starptautiska konference grāmatniecības un izdevējdarbības speciālistiem "Eiropas dimensija: labā prakse tulkojumu aprites veicināšanā no Balkāniem līdz Īrijai".

Lasi tālāk
23/09/2022

Rīgā tiekas Eiropas Grāmatizdevēju federācijas biedri no 26 valstīm.

tikšanās laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika pieņemta rezolūcija par atbalstu drukas nozarei

Lasi tālāk
12/2021

Eiropas Grāmatizdevēju federācija dalās pieredzē par satura pieejamības jautājumiem.

vebināru cikla "Latvijas grāmatu izdevēju digitālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros

Lasi tālāk

Aldus (šis nosaukums izvēlēts par godu 15. gadsimta humānistam un inovatīvajam izdevējam Aldo Manucio) ir Eiropas grāmatu gadatirgu tīkls, kura mērķis ir veicināt grāmatizdevēju starptautiskos kontaktus, tulkojumu tiesību apriti un nozares profesionāļu apmācības iespējas, īpaši digitalizācijas jomā.

Šī gadatirgu tīkla kodols ir konsorcijs, ko veido divi vadošie starptautiskie grāmatu gadatirgi (Frankfurtes un Boloņas) un dažādi, daudzveidīgi nacionālie grāmatu gadatirgi (Buharestes, Lisabonas, Rīgas, Romas un Viļņas). Šī domubiedru kopa pastāvīgi paplašinās, un jau pusotru gadu pēc projekta sākuma (tajā jau bija apvienojušies 16 Eiropas grāmatu gadatirgi.

Grāmatu gadatirgu profesionālās un kultūras programmas ir būtisks faktors profesionālās kapacitātes stiprināšanai un pilnveidošanai, it īpaši tulkojumu aprites, starptautiskās dimensijas paplašināšanas, digitalizācijas un mērķauditorijas attīstības jomā. Eksperimentējot ar jauniem pasākumu formātiem, Aldus atbalsta izdevēju radītā satura izplatīšanu, meklējot jaunus veidus lasītāju piesaistei.

Aldus (norises laiks no 2016. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. aprīlim) līdzfinansēja ES programma “Radošā Eiropa 2014-2020”. Projekta koordinators: Itālijas Grāmatizdevēju asociācija, partneri: Boloņas un Frankfurtes starptautiskie grāmatu gadatirgi, nacionālas nozīmes gadatirgu rīkotāji (Romas grāmatu gadatirgus, Latvijas, Lietuvas, Portugāles un Rumānijas grāmatizdevēju asociācijas), kā arī Eiropas līmeņa organizācijas, kas iesaistītas Eiropas Savienības Literatūras balvas rīkošanā – Eiropas Grāmatizdevēju federācija (FEP) un Eiropas Rakstnieku padome (EWC).

Aldus Up sekmīgi turpina attīstīt projekta “Aldus – ceļš uz vienotu Eiropas grāmatu gadatirgu tīklu” pieredzi, sekmējot starptautisko sadarbību grāmatniecības jomā un grāmatu gadatirgu formātu modernizāciju. Aldus Up izstrādās un organizēs pētījumus, aptaujas un dažādas aktivitātes, kas saistītas ar grāmatniecības sektora pamatvajadzībām: apzinās tulkojumu aprites tendences un veicināšanas iespējas, lasīšanas paradumu maiņu – jo sevišķi digitalizācijas iespaidā -, kā arī iespējas inovatīvi popularizēt grāmatas un to lasīšanu, meklēs jaunus modeļus, kā grāmatu gadatirgi varētu nostiprināt un paplašināt savu mērķauditoriju, centīsies sekmēt grāmatniecības profesionāļu starptautisku mobilitāti un pieredzes apmaiņu un vairos konkrētu sabiedrības grupu, jo sevišķi neredzīgu un vājredzīgu cilvēku, mazākumtautību valodās runājošo un migrantu iekļaušanu.

Projekta ietvaros radītie informācijas resursi un publikācijas tiks popularizētas Eiropas grāmatu gadatirgos un ievietotas Aldus Up zināšanu apmaiņas platformā K-HUB, kur raksti, padziļināta analīze un pētījumi pieejami gan plašam interesentu lokam, gan – atsevišķos gadījumos – tikai Aldus kopienai.

Iepriekšējā projektā Aldus izveidotais Eiropas grāmatu gadatirgu tīkls, kurā apvienojušies gan lieli starptautiski, gan mazāki vietējas nozīmes grāmatu gadatirgi (arī tie, kuros kultūras programmu kūrē LGA), projekta Aldus Up laikā paplašināsies.

Aldus Up – Būvējot tiltus grāmatu pasaulē ir liela mēroga starptautiskas sadarbības projekts, ko līdzfinasē ES programma “Radošā Eiropa 2014-2020” un koordinē Itālijas Grāmatizdevēju asociācija (AIE). Tā norises laiks ir 2020. gada septembris – 2024. gada 1. marts.

Atbilstīgi Eiropas grāmatu sektora bagātībai un dažādībai Aldus Up partneru vidū ir gan vērienīgi starptautiski un mazāki nacionālas nozīmes grāmatu gadatirgi, gan nacionālās nozares asociācijas un Eiropas Grāmatizdevēju federācija, gan organizācijas, kurām ir zināšanas un pieredze ar projektu saistītajās jomās.