Eiropas Grāmatizdevēju  federācijas (FEP) biedru  sanāksme Rīgā

Pieņemtie lēmumi

23. septembrī Eiropas Grāmatizdevēju federācijas (FEP) biedri no 26 valstīm,
tikās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai pārrunātu jautājumus par nozares ilgtspēju un pieņemtu rezolūciju par atbalstu drukas nozarei.

FEP rezolūcija par atbalstu drukas nozarei

“Eiropas izdevēji saskaras ar vēl nepieredzētu krīzi papīra tirgū, ko raksturo liels papīra deficīts un milzīgs cenu kāpums. Grafiskā papīra cenas 2021/2022. gadā palielinājās vidēji par 80 %, bet atsevišķi papīra veidi sadārdzinājās vairāk nekā divas reizes.

Papīra krīze ir vairāku faktoru rezultāts, tostarp tie ir piegāžu kavējumi, enerģijas un transporta izmaksu pieaugums, ražošanas jaudu pārorientēšana no papīra uz kartonu iepakojumu, ko izraisīja e-komercijas uzplaukums, un vairāki citi faktori, kas visi kopā veido ārkārtīgi bīstamu situāciju, ko vēl vairāk pasliktina fakts, ka koksne no Eiropas lielos apjomos tiek eksportēta.

Sadarbojoties ar partneriem gan Eiropā, gan ārpus tās, izdevēji nopietni uztver savu atbildību par vidi, taču tiem kā koksnes un koksnes atvasināto produktu lietotājiem draud arvien lielāks slogs.

FEP Ģenerālajā asamblejā sapulcējušies Eiropas izdevēji vēlas celt trauksmi un aicina valstu un Eiropas politikas veidotājus veikt steidzamus pasākumus, lai mazinātu šīs krīzes ietekmi uz nozari, kurā Eiropa ir pasaules līdere, kas nodrošina izaugsmi un nodarbinātību, kā arī kultūras un sociālos ieguvumus Eiropai un tās iedzīvotājiem, un kuras tūkstošiem uzņēmumu – galvenokārt MVU – ir nopietni apdraudēti.”

FEP rezolūcija par atbalstu drukas nozarei pdf.